Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Andrzej Mikulski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Jędruś” z siedzibą w Rajgrodzie, ul. Warszawska 26/3 informuje, że zawarł umowę nr POPW.01.05.00-20-0167/20-00 na realizację projektu pn.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Andrzej Mikulski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Jędruś””, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Opis projektu: Wsparcie otrzymane w ramach projektu będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb spółki w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19

Beneficjent: Andrzej Mikulski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Jędruś”
Województwo: podlaskie
Miejscowość: Rajgród
Wartość projektu: 244.271,37 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 244.271,37 PLN

fundusze unikne Projekt i realizacja strony internetowej DEOS