PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Andrzej Mikulski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Jędruś" z siedzibą w Rajgrodzie, ul. Warszawska 26/3 informuje, że zawarł umowę nr POPW.01.05.00-20-0167/20-00 na realizację projektu pn.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Andrzej Mikulski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Jędruś"”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Opis projektu: Wsparcie otrzymane w ramach projektu będzie przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb spółki w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19

Beneficjent: Andrzej Mikulski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Jędruś"
Województwo: podlaskie
Miejscowość: Rajgród
Wartość projektu: 244.271,37 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 244.271,37 PLN 

 
 
 
 


 
  P.P.H.U. "JĘDRUŚ" Andrzej Mikulski
ul. Warszawska 26/3
19-206 Rajgród
719-000-23-06
tel. (0-86) 272 16 70
fax. (0-86) 272 15 90

 BIURO:     ul. Rajgrodzik 19
19-206 Rajgród
biuro@jedrus.com.pl

GODZINY OTWARCIA:
 OD 07:00 DO 17:00 - SOBOTA DO 15:00

    tel. (0-86) 272 19 17
fax. (0-86) 272 18 72
kom. 519 189 831
kom. 519 189 833

Punkt Białystok:
15-585 Białystok
ul. Zabłudowska 72
kom. 723 577 752


SERWIS: 502 556 715