SIPMA OS 7521 MIRA

Owijarka ze stawiaczem bel SIPMA OS 7521 MIRA jest w pełni zautomatyzowaną maszyną samozaładowczą zaczepianą do ciągnika. Pełną automatykę całego procesu zapewnia zaawansowany system sterujący z możliwością wcześniejszego zaprogramowania parametrów pracy.

Układ technologiczny ,,bok-tył” umożliwia pracę w kierunku równoległym lub prostopadłym do kierunku pracy prasy (w poprzek pola), zapewnia szybki załadunek beli, owijanie folią w czasie przejazdu do następnej beli i dużą wydajność.

Zaawansowany blok hydrauliczny powoduje mniejsze opory na układ hydrauliczny oraz daje większe możliwości sterowania poprzez ustawianie prędkości wszystkich funkcji sterownika.

Układ hydrauliczny z funkcją Load-Sensing wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa i wydłużenie żywotności pompy hydraulicznej ciągnika.

Uniwersalny podajnik folii umożliwia stosowanie folii o szerokości 0,5 i 0,75m.

Aluminiowe, moletowane rolki w podajniku folii zapewniają wstępny naciąg folii, szczelność i odpowiednią jej przyczepność podczas owijania.

Hydrauliczny chwytaczo-obcinacz folii działa automatycznie po każdym owinięciu beli folią. Zapewnia znaczne przyspieszenie procesu owijania i zwiększa jego wydajność.

Szerokie ogumienie zapewnia możliwość pracy w terenach podmokłych i torfowych.

Stawiacz bel umożliwia stawianie bel na denku lub odtaczanie bel na ich powierzchni tocznej na pole, zabezpiecza owiniętą belę przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie rozładunku.

Poprawa kultury pracy układu hydraulicznego poprzez dwukrotną redukcję średniego ciśnienia pracy oraz podwójne zmniejszenie zużycia energii.

Czujnik na łapie załadowczej umożliwia automatyczne i samoczynne zainicjowanie procesu owijania.

Hamulec silnika napędowego uniemożliwia przestawianie stołu podczas przejazdów.

FUNKCJE STEROWANIA ELEKTRONICZNEGO :

ręczne lub w pełni automatyczne obsługiwanie owijarki,
bieżąca obserwacja procesu owijania,
pomiar liczby owiniętych bel,
pomiar czasu pracy urządzenia [h] z dokładnością do 1 minuty,
pomiar uzyskanej wydajności (bele/h),
pomiar wielkości parametrów pracy owijarki na pięciu różnych polach (areałach) – umożliwia niezależne obliczanie liczby owiniętych bel, czasu pracy, osiągniętej wydajności na pięciu niezależnych polach,
zaprogramowanie liczby owinięć (w zależności od szerokości folii), po osiągnięciu której następuje automatyczne przejście do kolejnego etapu pracy,
wyświetlanie stanu czujników (ocena sprawności lub niesprawności ich działania) umożliwiające usunięcie usterki we własnym zakresie poprzez wymianę uszkodzonego czujnika, bez potrzeby wzywania serwisu,
wyświetlanie sumy owiniętych bel od momentu zainstalowania komputera pokładowego na owijarce,
duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz graficzny pokazujący aktualne parametry pracy,
płynna regulacja prędkości stołu wychylnego owijarki,
płynna regulacja prędkości unoszenia i opadania łapy załadowczej,
kontrola podawania folii – dodatkowy czujnik folii wstrzymuje proces owijania beli w przypadku jej zerwania lub zakończenia,
ustawianie ceny za usługowe owinięcie jednej beli dla wybranego pola (programu),
kontrola stanu zanieczyszczenia filtra oleju,
wyświetlanie na ekranie informacji dotyczących pracy w całym bieżącym sezonie – sumowanie wartości danych ze wszystkich pól (programów), na których odbywała się praca owijarki (ilość bel owiniętych w całym sezonie, całkowity czas pracy w sezonie, wydajność osiągnięta w sezonie).


 
 
 
 

 
  P.P.H.U. "JĘDRUŚ" Andrzej Mikulski
ul. Warszawska 26/3
19-206 Rajgród
719-000-23-06
tel. (0-86) 272 16 70
fax. (0-86) 272 15 90

 BIURO:     ul. Rajgrodzik 19
19-206 Rajgród
biuro@jedrus.com.pl

GODZINY OTWARCIA:
 OD 07:00 DO 17:00 - SOBOTA DO 15:00

    tel. (0-86) 272 19 17
fax. (0-86) 272 18 72
kom. 519 189 831
kom. 519 189 833

Punkt Białystok:
15-585 Białystok
ul. Zabłudowska 72
kom. 723 577 752


SERWIS: 502 556 715