CIĄGNIKI, ŁADOWARKI, MASZYNY ROLNICZE:

P.P.H.U. "JĘDRUŚ" ANDRZEJ MIKULSKI
ul. Rajgrodzik 19
19-206 Rajgród 
NIP 719-000-23-06 
zaopatrzenie@jedrus.com.pl
tel.+48(0-86) 272 19 17    fax.+48(0-86) 272 19 17
kom. +48 519-189-833        kom.+48 519-189-831
------------------------------------------------------------------
MASZYNY ROLNICZE, NARZĘDZIA I ŚRODKI PRODUKCJI ROLNEJ:
ul. Warszawska 26/3
tel.+48 (0-86) 272 16 70    fax.+48 (0-86) 272 15 90

Dyrektor 1 Bazy: Alicja Pawełkowska
a.pawelkowska@jedrus.com.pl
tel. +48 502 177 470 

Obsługa:
biuro.baza1@jedrus.com.pl
tel. +48 885 700 300
tel. +48 724 555 800
  
------------------------------------------------------------------
SERWIS CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH:
ul. Rajgrodzik 19
tel. +48 86-272-19-17

Dyrektor Zarządzający: Mikulski Marcin
kom. +48 510-142-140
m.mikulski@jedrus.com.pl


------------------------------------------------------------------
NAWOZY, MATERIAŁY BUDOWLANE:
ul.Rajgrodzik 7
tel. +48 509-639-823
------------------------------------------------------------------
TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY:
ul.Rajgrodzik 19

Kierownik transportu:
transport@jedrus.com.pl
tel. +48 515-194-299

Spedytor: Tobiasz Lis
t.lis@jedrus.com.pl
tel. +48 726-707-060
------------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
              P.P.H.U Jędruś Andrzej Mikulski, 19-206 Rajgród, ul. Warszawska 26/3. Czy wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych ? Tak. Zawsze możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw za pośrednictwem e-mail: iod.jedrus@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. 1.
2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) nawiązania kontaktu będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), b) analitycznych [ to jest : lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy podaży i popytu ] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych );
4) Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat do celów określonych w pkt. 2 lit. a i b,
5) masz prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (a-f) należy skontaktować się z Administratorem;
6) w każdej chwili przysługuje Ci prawo: a) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach opisanych powyżej w pkt. 2 lit. a i b. Zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu skorzystania z praw określonych powyżej (a-c) należy skontaktować się z Administratorem;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.


 

Pokaż P.P.H.U. "JĘDRUŚ" na większej mapie 
 
 
 


 
  P.P.H.U. "JĘDRUŚ" Andrzej Mikulski
ul. Warszawska 26/3
19-206 Rajgród
719-000-23-06
tel. (0-86) 272 16 70
fax. (0-86) 272 15 90


 BIURO:     ul. Rajgrodzik 19
19-206 Rajgród
biuro@jedrus.com.pl

GODZINY OTWARCIA:
 OD 07:00 DO 17:00 - SOBOTA DO 15:00

    tel. (0-86) 272 19 17
fax. (0-86) 272 18 72
kom. 519 189 831
kom. 519 189 833

Punkt Białystok:
15-620 Białystok
ul. Elewatorska 29
kom. 723 577 752


SERWIS: 502 556 715